Wasitayê ma mesajê ma yo!

Ma rê errorîstî lazim î

“Malim seba fehm biko hela mi keye de bi ziwano qedexe qisey kerdo yan ney her roje bi yew awir ziwanê mi sehnayne. Gama ke ez doman bîya, ez şênayne bi ziwanê dayîka xo qisey bikî.”

Ziwan nawitene, yew îşareto gerdûnî yê bêîtaetîye ra wetêr o.

Aksîyonê “QWX – Ziwanê Xo Binawne” yew projeyo hunerî yo ke vera polîtîkayanê ke mîyanê sînorê komara Tirkîya de homojenkerdişê welatîyanê ke nasnameyê etnîkî û kulturî yê cîya-cîyayan ra yê xo rê kerdo amanc de saz bîyo. Amancê nê aksîyonê on-linî no yo ke Înternet de fotografanê merdimanê ke “ziwanê xo nawnenê” bîyaro yew ca û vera fehmê tek-ziwan û tek-kulturî de meydanêko kolektîf yê xoverodayîşî bixuliqno.


Subjeyê ke vera polîtîkayanê tek-kerdişî vejîyenê û wina ciwîyenê, mîyanê cematê Tirkîya de se xayîn nîşan dîyîyay. Naye ra wetêr, se kovîyan nawîyay. , yew sembolo estanekî nîyo ke derheqê nasnameyê yê bînî de tena fehmê polîtîk û tarîxî ra şekl dîyîyayo. Kovîkerdiş, yew sembolê dîyayînî yo ke ziwanê cuya rojane de îfadeyê yê ke nêzanîyêno, fehm nêbeno û merdim ey ra terseno de yeno şuxilnayîş.


Nawitişê ziwanî, o îfadeyo îteatkar û zarweş ke îqtîdar wazeno yê bînî de bivîno, deforme keno. Sûreto ke ziwanê xo naweneno, îqtîdarî rê îtaet nêkeno û kodanê têkilîye yê ke qebul bîyê şikneno û şaş keno, tam o sûret o ke nêyî ra bîyo kovî. Eynî wext de, ziwanê xo nawitene, destê yê ke ameyo kovîkerdiş de se yew wasita yo; îmajo ke layîqê ey dîyîyayo, verê wayîr vejêno la dima vermeqlûb keno, ê bînê zereyê xo eyan keno û xo pê îfade keno.


Manaya gerdûnî ke qîyasê bêîtaetîya ziwannawitişî ya û subjeyê ke xo sey tirk nêdanê naskerdiş, ziwanê dayîka înan resmî nîyo û wazenê bi ferqîyetîyanê xo qebul bibê û bi ziwanê dayîka xo perwerde bivînê, amancê projeyî no yo ke nînan pêresno.


Proje wazeno binawno înanê ke Tirkîya de bi hawayêko bêziwan û bêname ciwîyênê ke huner şêno vera bêseypêbîyene de sey yew wasitayê lebat û îfadeyî bîyero şuxulnayîş.last upload
#0000478
Upload_now
 

Sorry, you use an old browser.

The Site is optimized for Internet Explorer 7 or higher or for Firefox 3
Please update your Browser!
Firefox 3 / Internet Explorer 8

Go back to our qwx2009 Webpage!