Aracımız mesajımızdır!

erroristler aranıyor!

„Öğretmen, yasak dili evde konuşup konuşmadığımı anlamak için, her gün, dilimi çıkarttırarak kontrol ediyordu… Çocukken anadilimi konuşabiliyordum.“

Dil çıkarmak, sadece evrensel bir itaatsizlik işareti değil, bundan ötede bir şeydir.

„qwx- dilini çıkar“ aksiyonu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamakla birlikte, farklı kültürel ve etnik kimliklere sahip vatandaşları tektipleştirmeyi hedefleyen politikaları karşısına alan bir sanat projesidir. İnternet üzerinden yürütülen online eylemin amacı „dilini gösteren“ insan fotoğraflarını bir araya getirerek, “tek dil, tek kültür” anlayışına karşı kolektif bir direniş alanı yaratmaktır. Tektipleştirme politikasına karşı çıkan ve karşı yaşayan özneler, Türkiye toplumu içinde hain olarak konumlandırılmış ve hatta bunun ötesinde öcüleştirilmiştirler. Bu öcüleştirme sözcüğü, sadece ötekinin kimliğine dair politik ve tarihsel algıyı biçimlendiren masalsı bir söz sanatı olarak anlaşılmasın. Öcüleştirme, günlük hayat içinde, bilinmeyen, anlaşılmayan ve dolayısıyla korkulanı somutlaştırarak ifade etmeye yarayan bir araçtır.


Dil çıkarmak, iktidarın, 'öteki'nde görmeyi beklediği itaatkâr ve güleryüzlü ifadeyi deforme eder. Dil çıkaran surat, kabul gören iletişim kodlarını kırar ve iktidara itaatsizlik gösterir. Ancak bunun da ötesinde, dil çıkarmak, öcüleştirilen ötekinin, kendisine atfedilen imajı önce sahiplenip sonra da tersine çevirerek, içindeki ötekiyi görünür kılmak ve kendini dillendirmek için kullandığı bir araçtır.


Aracımız mesajımızdır!

Bu proje, dil çıkarmanın itaatsizliğe karşılık gelen evrensel anlamını, kendini Türk olarak tanımlamayan ve ana dili Türkçe olmayan öznelerin, farklılıklarıyla kabul edilme ve kendi ana dillerinde eğitim alma talepleriyle birleştirmeyi amaçlıyor. Projemiz, Türkiye’de dilsiz ve isimsiz olarak yaşayanlara, sanatın eşitsizliğe karşı bir eylem ve ifade aracı olarak kullanılabileceğini göstermeyi/hatırlatmayı amaçlıyor


last upload
#0000478
Upload_now
 

Sorry, you use an old browser.

The Site is optimized for Internet Explorer 7 or higher or for Firefox 3
Please update your Browser!
Firefox 3 / Internet Explorer 8

Go back to our qwx2009 Webpage!